Systeem voor behoud van warmwatertemperatuur

In grote commerciële gebouwen zorgt Hwat voor constante watertemperatuur ervoor dat er onmiddellijk warm water uit de kraan komt. Dat bespaart energie en water. Hier leest u wat de voordelen van een dergelijk HWAT-systeem zijn ten opzichte van recirculatiesystemen.

Het is belangrijk dat er in grote commerciële en residentiële gebouwen op een zo energie-efficiënt mogelijk manier in warm water wordt voorzien, dus zonder vertraging of verspilling.

Recirculatie is een optie die complex, duur en lastig kan zijn. Voor dit soort systeem zijn retourleidingen, koppelingen, recirculatiepompen en balanceerkleppen nodig, waarvan het in gebruik stellen, balanceren en onderhouden niet altijd eenvoudig is. Het warmwatertoestel compenseert het warmteverlies in de recirculatieleiding, waarbij gewoonlijk ten minste vijf graden te veel wordt verwarmd.

Een intelligente, energie-efficiënte oplossing beperkt waterverspilling tot een minimum

wij bieden een compleet systeem,dat bestaat uit: Hot-Water-Temperature-Maintenance

 • zelfregelende HWAT-kabels voor behoud van warmwatertemperatuur
  worden onder de thermische isolatie van de leiding aangebracht.
 • slimme Rayclic-aansluitkits en toebehoren
  aansluiten gaat eenvoudig en snel met de koud geïnstalleerde Rayclic-connectoren en de met gel gevulde opdruk-einddichtingen. Het enige wat u nodig heeft, is een schroevendraaier en een mes.
 • geavanceerde thermostaten
  voor optimale energie-efficiëntie.
Systeem met 1 leiding: optimale duurzaamheid
 • er is maar één leiding nodig
  zelfregelende nVent TRACERende HWAT-verwarmingskabels compenseren het warmteverlies.
 • warm water direct beschikbaar
  waterbesparend
 • Legionellapreventie en sanering zijn makkelijker uit te voeren
 • niet verder verwarmen dan nodig is
  een eenvoudige, slimme oplossing zorgt voor maximale energie-efficiëntie.
 • complexe afstellingen niet nodig
  eenvoudig in werking te stellen en in het onderhoud.
Hybride oplossing: recirculatieleidingen met HWAT op de aftakkingen

Met een hybride systeem kunt u de aftaptijd aanmerkelijk beperken en water besparen. Het werkt met:

 • grote recirculatieleidingen
  deze vormen de ruggengraat van het warmwaterverdeelsysteem.
 • zelfregelende HWAT-kabels
  zorgen voor constante temperatuur in de aftakkingen.
Hoe werkt het?

De zelfregelende HWAT-kabels compenseren eenvoudig het onvermijdelijke warmteverlies in de warmwaterleiding. Als het warme water stroomt, stijgt de temperatuur van de leiding en geven de kabels minder warmte af. Hoe vaker de warmwaterkranen opengaan, hoe minder het water op temperatuur moet worden gehouden. Als het warme water stilstaat, beginnen de leidingen af te koelen, waarop de HWAT-kabels meer warmte afgeven tot de gewenste watertemperatuur is bereikt.

Bewezen technologie voor jaren gemoedsrust

Onze zelfregelende kabels zijn ontworpen en goedgekeurd voor warmwatersystemen, hebben een bewezen levensduur van meer dan veertig jaar en worden geleverd met tien jaar garantie. Overal ter wereld hebben HWAT-systemen een vaste plaats ingenomen als ondersteuning van een doeltreffende, duurzame warmwatervoorziening in commerciële en residentiële gebouwen.

hwatsystem.jpg

Systeem met een enkele leiding voor een eenvoudig ontwerp en een snellere installatie

nVent RAYCHEM HWAT verwarmingskabel wordt eenvoudigweg op de toevoerleiding aangebracht - terugloopleidingen, afsluiters of pompen, of een ingewikkeld ontwerp en balanceerwerk dat gepaard gaat met terugloopsystemen, zijn niet nodig.Kiest u een bij onze HWAT-oplossing voor temperatuurbehoud, dan heeft u de volgende voordelen, zonder verdere investeringskosten:

 • aanzienlijke besparing op energie ( tot 50%) en water
 • minder warmte verlies
 • snelle, probleemloze inwerkingstelling en directe beschikbaarheid van warm water
 • ruimtebesparing omdat er geen retourleidingen zijn
 • balanceren niet nodig, eenvoudig in werking te stellen
 • effectieve werking, minder onderhoud
 • verbeterde hygiëne.-legionella preventie
Hwat systeem is eenvoudig te integreren in uw project/ontwerp
 • Design Support
 • Vergelijkende studie ( SaveWatt) tussen HWAT en recirculatie voor uw project - of bel om uw project te bespreken .
 • gebruik de online Engineering Toolbox een complete online kennisdatabase

downloads met ontwerpgidsen, datasheets, handleidingen ...

Zelfregelende technologie voor energie-efficiëntie

nVent RAYCHEM zelfregelende elektrische nVent TRACERende verwarmingskabels passen hun afgegeven vermogen aan temperatuurveranderingen aan. Warmte wordt gegenereerd doordat een elektrische stroom door de geleidende polymeerkern tussen de geleiders loopt. Naarmate de temperatuur daalt, neemt het aantal elektrische paden door de kern toe en wordt meer warmte geproduceerd. Als de temperatuur daarentegen stijgt, heeft de kern minder elektrische paden en wordt minder warmte geproduceerd.RAYCHEM zelfregelende HWAT-kabels:

 • zijn specifiek ontworpen en goedgekeurd
  voor warmwatertoepassingen
 • hebben een door straling dwarsverbonden geleidende poymere kern
  voor een maximale levensduur
 • hebben een in tests aangetoonde verwachte levensduur
  van meer dan veertig jaar
 • hebben een laagje gelamineerd aluminiumfolie dat als barrière fungeert en de kern beschermt
  tegen beschadiging door weekmakers via diffusie uit sommige isolatiematerialen.

Eenvoudig te gebruiken componenten

Het aansluiten en afwerken gaat snel en eenvoudig, dankzij onze koud aangebrachte connectoren en met gel gevulde einddichtingen, met prestaties conform 65°C en IP 68.

Geavanceerde, energiebesparende thermostaten

Het HWAT-systeem biedt diverse elektronische regelopties voor energiebesparing.

HWAT-ECO

HWAT-ECO integreert de bewaking van de watertemperatuur, alarmmeldingen en het gebouwbeheersysteem (BMS). Hoe zorgt het voor energiebesparing en flexibele temperatuurregeling? Het werkt niet met leidingtemperatuursensoren voor regeling van de watertemperatuur. In plaats daarvan regelt het de HWAT-kabels met een aan-/uit-cyclus zodat zij alleen de energie verbruiken die nodig is om de leidingen op de ingestelde waarden te houden.

De eenheid is eenvoudig 24/7 programmeerbaar terwijl via het beheer van de temperatuur van het warmwatersysteem en de voeding van de zelfregelende HWAT-kabels energie wordt bespaard. De instellingen zijn:

 • 'behoud'
  energiebesparing door instelling van de temperatuur van het afgegeven water
 • 'zuinig'
  energiebesparing door verlaging van de ingestelde temperatuur bij een kleinere warmwaterbehoefte
 • 'uit'
  zet de verwarmingskabel uit als er geen behoefte aan warm water is of na een verwarmingscyclus, als de leiding moet afkoelen
 • 'verwarmingscyclus'
  voer de temperatuur op tot boven de ingestelde waarde voor het af te geven water wanneer u het water in de leiding wilt zuiveren.
SBS-xx-HM-ECO-10

Paneel voor regeling en bewaking van meerdere stroomketens van een enkelvoudige toepassing, compleet met HWAT-ECO, met

 • hoofdschakelaar
 • combinatie aardlek-beveiligingsschakelaar
 • ingang- en uitgangklemmen
ACS-30

Systeem voor regeling en bewaking van meerdere stroomketens van meerdere toepassingen, tot 260 verwarmingskabelcircuits, modulaire opbouw, met HWAT-ECO.

HWAT-T55

Thermostaat voor één stroomketen van enkelvoudige toepassing, voor regeling van aftakkingen of kleine systemen.

Behoud van de warmwatertemperatuur in het Rolex-gebouw in Londen

Rolex was voor de verwarming van zijn gebouw in Londen op zoek naar een eenvoudiger, voordeliger éénpijpssysteem dat minder onderhoud vergde. nVent verzorgde de warmwatervoorziening met het nVent RAYCHEM HWAT-éénpijpssysteem voor behoud van de warmwatertemperatuur.

Warm water onder alle omstandigheden, en vloerverwarming

Ontwerp, levering en installatie werden uitgevoerd door Jointing Technologies, partner van de nVent-distributeur met hoofdkantoor in Zuidoost-Engeland. In oktober 2010 voltooide nVent de installatie van

 • meer dan 400 meter kabel
  voor de lange weg naar het uiteindelijke punt van gebruik
 • 600 meter vorstbeschermingskabels en RayClic-aansluitingen
  om de toevoerleidingen met gekoeld water te beschermen tegen bevriezing
 • bijna 50 m² RAYCHEM-vloerverwarmingsmatten
  om nieuwe bezoekers te verwelkomen in de warme omgeving van RAYCHEM-vloerverwarmingssystemen.
Grotere doelmatigheid en energiebesparing

Met onze oplossing hebben we Rolex geholpen met besparingen op verschillende niveaus. Omdat er minder leidingwerk nodig was, ontstond er meer ruimte voor isolatie van de enkele leiding, met extra energie-efficiëntie als resultaat. Het hele project heeft geleid tot

 • een totale energiebesparing van naar schatting rond de 50 procent
 • feitelijke kostenbesparing van ongeveer 10%, en dat ondanks de hogere eenheidsprijs van de elektriciteit.

Verwante producten

Connection and Protection