CERTIFIED PRO VOOR MODULE VLOERVERWARMING

De Certified PRO-training voor Vloerverwarming is een evenwichtige theoretische en praktische opleiding over vloerverwarmingsproducten van nVent RAYCHEM.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inleiding tot ons Certified PRO-programma
  • Uitleg over de voordelen van elk individueel product
  • Selectie van het juiste product voor de juiste toepassing
  • Prijsbepaling en verkoop van volledige Vloerverwarmingssystemen
  • Installatie, testen en inbedrijfstellen van Vloerverwarmingssystemen
  • Installatie, inwerkingstelling en programmering van thermostaten
  • Garantie en garantieprocedures

woman on bath tub

Connection and Protection